WYSIWYG Web Builder
Frenektomija
Frenektomija je hirurška intervencija kojm se uklanja resica koja spaja gornju ili donju usnu sa desnima, kao i resice koja spaja jezik sa podom usne duplje.
Razlozi za frenektomiju
Ova resica (frenulum) se može ukloniti u svim starosnim dobima, ali je najčešće kod dece i adolescenata. Prisustvo frenuluma može uticati na razvoj pravilnog govora, položaj zuba pa čak i razvoj parodontopatije. Resica nekad može da bude preterno široka, što negativno utiče na rast i razvoj prednih zuba i pravi veliki razmak između jedinica.
Ukoliko je potrebno uklanjanje frenuluma je preporučljivo prilikom predprotetske pripreme kao i prilikom ortodontske terapije.
Uklanjanje resice - frenektomija - se izvodi u lokalnoj anesteziji i sama hirurška intervencija vremenski kratko traje. Reč je o rutinskom zahvatu i operacija ne može da izazove nikakve ozbiljne komplikacije.
Zbog pravilnog razvoja usne duplje i pravilnog govora, potrebno je u ranom uzrastu uraditi intervenciju, ukoliko postoji ovakav problem. Reč je o rutinskom hirurškom zahvatu koji je bezbolan i traje 15 minuta, a preduprediće mnogo ozbiljnije probleme.
Cene svih stomatoloških usluga u specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji za oralnu hirurgiju LJ. MILANOVIĆ su ovde.