Cenovnik usluga

Naziv usluge

Cena u RSD

Stomatološki pregled

600,00

Specijalistički pregled

1.200.00

Infiltraciona anestezija

300,00

Prva pomoć kod dentalgije

1.500.00

Lečenje dubokog karijesa

1.000.00

Lečenje alveolitisa

1.200,00

Vađenje zuba

1.200.00

Komplikovano vađenje zuba

2.000,00

Hirurško vađenje zuba

6.000.00

Hirurško vađenje impaktiranog umnjaka

10.000,00

Hirurško zaustavljanje krvarenja

4.000,00

Plastika frenuluma

5.000,00

Uklanjanje fibroma sluzokože usne duplje

5.000,00

Nivelacija alveolarnog grebena

6.000.00

Plastika sinusa

15.000,00

Uklanjanje zubnog kamenca

1.200.00

Reparatura proteze

4.000,00

Obrada parodontalnog džepa

1.000.00

Plomba na prednjem zubu

2.000,00

Helio nadogradnja zuba

2.500.00

Lečenje kanala korena neinficirane pulpe

2.500,00

Lečenje kanala korena neinficirane pulpe višekorenog zuba

5 000.00

Lečenje kanala korena inficirane pulpe

6.000.00

Protetska nadogradnja zuba

2.500.00

Metalokeramička kruna zuba

8.500.00

Bezmetalna kruna zuba

22.000,00

Redukovana zubna proteza

10.000.00

Akrilatna zubna proteza

16.000,00

Valplast zubna proteza

36.000,00

Skeletirana zubna proteza

36.000,00

Skeletirana zubna proteza sa atečmenima

48.000,00

Implant

60.000.00

Metalokeramička kruna na implantu

24.000.00

Bezmetalna kruna na implantu

36.000.00

Skeletirana zubna proteza sa teleskop krunama

54.000,00

Plomba na bočnom zubu

2.500,00

Skidanje stare krune zuba

800.00

Beljenje zuba u obe vilice

12.000.00

Apikotomija zuba

8.400,00

Hirurško vađenje impaktiranog očnjaka

12.000.00